Onderbouwing beslispunten voorstellen Inwonergroep Betaalbaarheid

Zoë Pakataridis 30-05-2023 243 keer bekeken 0 reacties

Onderbouwing beslispunten voorstellen Inwonerswerkplaats betaalbaarheid

Premie:
Als je als burger denkt dat je ziektekosten in een bepaald jaar lager zullen zijn dan je eigen risico kan het interessant zijn om een hoger eigen risico te nemen en daardoor een lagere premie te betalen.
Door de mindere premieontvangst bij de verzekeraar moet zij, bij gelijkblijvende kosten, de premie voor de overige deelnemers verhogen.
Om de premie zo laag mogelijk te houden pleiten wij daarom voor afschaffing van de mogelijkheid om een hoger eigen risico af te sluiten. 

Privatisering:
Doordat de vraag naar verzorgenden groter is dan het aanbod ontstaan door marktwerking prijsstijgingen. ZZP-ers en Zorgbureautjes zullen hierop inspelen. Dit kan ziektekosten verhogend werken. Wij willen dit ontmoedigen door te komen tot maximering van de voor inhuur te betalen tarieven.

Minder bureaucratie:
Een veel gehoorde strategie die er uiteindelijk voor moet zorgen dat niet zorg gerelateerde taken weggehaald worden bij verzorgenden.

Digitaal waar mogelijk:
Daar waar digitalisering het toelaat moeten we er zoveel mogelijk gebruik van maken. Dat scheelt enorm in tijd en reistijd waardoor de kosten gedrukt kunnen worden. Wij zeggen er wel uitdrukkelijk bij dat er meer voorlichting moet komen om bewoners te laten kennismaken met digitalisering van de zorg zodat men vertrouwd raak met de mogelijkheden ervan.

Preventie/verspilling
Ons Zeeuwen bin zuunig . Onder dit motto willen we aandacht vragen voor hergebruik van niet vervallen medicijnen en hulpmiddelen om kosten in de zorg te besparen. Diverse onderzoeken geven al aan dat er mogelijkheden zijn. Ons voorstel is dan ook om een haarbaarheidsonderzoek te starten of een centraal distributiecentrum voor Zeeland tot een mogelijkheid behoord.

Coördinator regisseur:
In steeds meer landen in de wereld worden physician assistants (PA) en verpleegkundige specialisten ingezet om de druk op de gezondheidszorg te verlichten.

Door het opzetten van zorgpunten voor zorg en ondersteuning in dorpen en kleine gemeenten kan op het juiste moment en tijd zorg worden verleend om kosten te minimaliseren. Zo’n zorgpunt kan tevens ondersteund worden door vrijwilligers en mantelzorgers en zal ook ondersteuning bieden in het toeristenseizoen.

 

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Cookie-instellingen