Mantelzorgers kunnen niet het tekort aan mensen in de zorg opvangen. Wat vind jij?

Denk Mee Zorg Zeeland 19-04-2023 269 keer bekeken 14 reacties

Door Kitty Kiezenberg 23-03-23 om 11:54

Er wordt steeds meer gevraagd van mantelzorgers. De komende jaren komen we jongeren tekort. We leven langer. Maar de tijd van langer leven is vaak ook de tijd met meer mediche problemen. En dus wordt de vraag naar zorg groter. Hoe lossen we dit op?

Er wordt nu al vaak gekeken en beroep gedaan op mantelzorgers; maar om daar als overheden je pijlen op te richten is wellicht te kort door de bocht gedacht.

Toch wordt erover gesproken dat mantelzorgers (meer) de taken van zorgverleners over nemen. In het bijgaande document staan hier opmerkingen / ideeën over. 

Wat vind jij ervan? Wij horen graag hoe je hierover denkt! 

Klik ook eens op de onderstaande linken voor meer informatie over wat inzet van mantelzorg ons nu al oplevert en de visie van MantelzorgNL.

https://www.mantelzorg.nl/nieuws/waarde-van-mantelzorg-is-22-miljard-per-jaar/

https://backend.mantelzorg.nl/app/uploads/2022/10/2209-MantelzorgNL-visie-Mantelzorg_kort.pdf

 

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

14  reacties

Denk Mee Zorg Zeeland

06-11-23 om 9:47

Beste Alex,

Bedankt voor je reactie. Via Nieuws zijn alle ontwikkelingen omtrent de uitvoering van het Burgerberaad Zorg Zeeland te volgen. 

Het thema Mantelzorg staat op de agenda van de volgende bijeenkomst van de klankbordgroep op 15 november a.s.

In de week daarop zal onder Nieuws weer een verslag te lezen zijn over wat er besproken is in de bijeenkomst.

Groet,
Projectteam Inwonerparticipatie

Alex Soplantila

28-10-23 om 10:31

Dag allemaal, het is nu 5 maanden later. Ik ben benieuwd of er al nieuwe ontwikkelingen zijn, met name in het kader van de mantelzorg. Misschien weet jij iets meer, Mira (vanuit je functie)? Aandacht voor de mantelzorg wordt toch al als iets heel belangrijks gevonden (sinds de invoering van de WMO) en neemt een grote plaats in in het nieuwe zorgbeleid. Is dit al in beeld te brengen, met cijfers en aantallen? Mantelzorg wordt nog steeds genoemd als een van de grootste oplossingen om de personeelstekorten in de zorg het hoofd te bieden. Is dit na 15 jaar WMO (vanaf 2007) al aantoonbaar?

Ingrid

27-05-23 om 14:48

Ik ben gestopt met werken in de zorg om thuis te zijn voor mijn man die na 35 jaar chronische ziekte nu 24 uur per dag zorg en begeleiding nodig heeft. Na jaren full time werken en de zorg thuis te combineren was ik volledig op. Nu full time mantelzorgen maar wel met wat inkomen uit pgb, had dit jaren geleden al moeten aanvragen en doen. Het probleem waar ik nu erg tegenaan loop is dat er in Zeeuws Vlaanderen geen goede logeeropvang/ respijtzorg/ 24 uurs zorg is zodat ik ook eens kan ontzorgen. Er wordt veel mantelondersteuning op poten gezet maar vaak met mensen zonder medische achtergrond, voor even een paar uurtjes op een dag. Mijn behoefte is zorgondersteuning 24 uur per dag voor enkele dagen, denk dat er veel meer mensen in de situatie als mij dit zouden willen.  Tevens is al deze opvang erg gefragmenteerd en niet duidelijk wie, wat en waar. Als ik logeeropvang Zeeland Google krijg je bijna niets te zien in Zeeland. Zou fijn zijn als dit bij de verschillende zorgaanbieders in kaart werd gebracht.

 

Anoniem

21-05-23 om 19:29

Hallo Mira,

Dat is zeker een goed idee, om via de werkgever aandacht te vragen voor de mantelzorgsituatie (thuis of elders bij familie). Kan me goed voorstellen dat een werkgever begaan is met de persoonlijke situatie van een werknemer, die ergens mee zit. Voor het werk is het natuurlijk ook goed als iemand "optimaal" aanwezig is. Maar het is echter ook zo dat niet iedereen te maken heeft met een werkgever. Nog meer slimme, handige aanpakken moeten we zien te bedenken. Iets met scholen, waar ook leerlingen zitten die een "mantelzorgsituatie" kennen? Buurtsupermarkten waar je deze mensen zou kunnen tegenkomen? Ja, je hebt ook gelijk met te zeggen dat de mantelzorgers ondersteund dienen te worden .... en niet dat zij een oplossing kunnen zijn voor de huidige problemen in de zorg. Maar laten we ook niet vergeten dat de mantelzorgontvanger baat dient te hebben van een goed geregelde ondersteuningssituatie. Het is een samenspel waarbij begrip voor elkaar, mensgericht, centraal staat.

Mira Weber

17-05-23 om 12:13

Beste Bas, Kitty en Alex, 

Ik heb jullie discussie zojuist gelezen en die geeft heel goed een aantal knelpunten en ook oplossingen weer. 

Vanuit Manteling proberen we via werkgevers aandacht te vragen voor hun mantelzorgende werknemers en hen ervan te overtuigen dat het win-win is om goed voor elkaar te zorgen. We gaan de mantelzorgers en hun werkgevers bevragen wat ze nodig hebben om het gesprek aan te gaan en welke voorwaarden een werkgever kan bieden om de balans voor de mantelzorger zo goed als mogelijk te houden. 

Mantelzorgers komen inderdaad steeds meer onder druk te staan en er wordt steeds meer van ze gevraagd. Maar de vraag zou niet moeten zijn 'hoe kunnen mantelzorger helpen om de zorg tekort op te vangen' maar 'hoe kan de zorg de mantelzorgers ten dienste zijn om op een goede manier zorgtaken te hebben, maar ook hun eigen netwerk te onderhouden/ een fijn leven te hebben/ en ergiegevers te vinden'. 

Ik ben geinteresseerd in de slimme sensoren Bas. 

Denk Mee Zorg Zeeland

19-04-23 om 14:02

Door Alex Soplantila 17-04-23 om 23:38

Als niemand er achter komt blijft deze situatie onder de radar. Als vrienden, familie, buren niets merken dan moeten we maar hopen dat iemand uiteindelijk iets doorheeft ... en er werk van maakt. Daarom noem ik de huisarts (of POH) die misschien als enige heel dichtbij deze zorgbehoevende patiënt is. Of een Wijkteam de kans heeft om achter de voordeur te komen bij iemand .... tja, dat weet ik niet .... Wat zou de reden kunnen zijn dan om bij deze mensen aan te bellen?

Denk Mee Zorg Zeeland

19-04-23 om 14:02

Door Kitty Kiezenberg17-04-23 om 20:58

Inderdaad een huisarts / praktijkondersteuner of de thuiszorghulp (huishoudelijke hulp) maar denk ook aan buren of vrienden/kennissen die aan de bel kunnen trekken. Maar waar?......Tegenwoordig zijn er ook wijkteams actief en de betrokken professionals hebben contact met elkaar / kennen elkaar en kunnen naar elkaar verwijzen. Wij denken dat de wijkteams nog verder ontwikkeld kunnen worden / dit is vaak nog een prille samenwerking. In den lande nzijn hier al positieven voorbeelden / ervaringen van. 

Denk Mee Zorg Zeeland

19-04-23 om 14:02

Door Alex Soplantila 16-04-23 om 10:39

Of moeten we in dit geval rekenen op de huisarts? Zou hij zich ervan moeten vergewissen van de thuissituatie en eventueel moeten adviseren, doorverwijzen ... of in het uiterste geval moeten "ingrijpen"? 

Denk Mee Zorg Zeeland

19-04-23 om 14:01

Door Alex Soplantila 14-04-23 om 11:23

Er is een mantelzorger (mz) en een mantelzorgontvanger (mzo). Als er geen (betaalde) hulp wordt gevraagd, dan is zo'n situatie buiten beeld, buiten het gezichtsveld van de gemeente of van hulpverleningsinstellingen. Toch zou het goed zijn om er zicht op te krijgen om te kunnen constateren dat het prima verloopt of dat er wellicht extra hulp aangeboden zou mogen/moeten worden ten behoeve van mz en/of mzo. Als er niets aan de hand is en alles verloopt naar tevredenheid van iedereen, dan laten we alles zo. Maar als het nodig is om "in te grijpen" of ons "ermee te bemoeien" dan zou er iets gedaan moeten worden. Echter, als we niets horen of zien, tja hoe komen we daarachter??????

Denk Mee Zorg Zeeland

19-04-23 om 14:01

Door Kitty Kiezenberg 14-04-23 om 10:53

@Alex Soplantila 

Dank voor uw bijdrage! 

Heel herkenbaar voor onze werkgroep. 

Wij denken dat als we burgers meer bewust kunnen maken van wat wel en niet van hen verwacht mag worden dat een goede tegenactie kan zijn. Het is een natuurlijk gedrag om iets voor elkaar te krijgen en de overheid vraagt (moet misschien ook wel) veel van ons zelf en ons netwerk. Maar als je als burger niet nee durft te zeggen of denkt dat je geen nee kunt zeggen dan blijkt in de praktijk dat je veel op je bordje krijgt met alle risico's van dien. OOk denken we met een betere informatieverstrekking aan professionals en beleidsmakers over wat mz nu eigenlijk allemaal in kan houden een betere positie voor mz te bepleiten. 

Omdat stoppen als mantelzorger (MZ) geen optie is en je als mz met diverse dilemma's kampt is het in de praktijd vaak zo dat de mz meer op zijn bordje heeft dan eigenlijk goed voor hem is. 

Voorbeeld dilemma: verhuizen naar appartement is wenselijk voor mz maar volgens verwachting van casemanager van dementerende partner risico op achteruitgang ziekte en onrust. De mz kiest vaak voor belang/welzijn/gezondheid van die ander. 

Denk Mee Zorg Zeeland

19-04-23 om 14:01

Door Alex Soplantila 07-04-23 om 9:35

De druk op mantelzorgers wordt steeds groter. Goed dat jullie er aandacht aan besteden, ter ondersteuning ... Er zijn echter ook beleidsmakers die vanwege bezuinigingsoverwegingen steeds meer een beroep doen op deze mensen, als naasten, als buren, als vrienden enz. Soms op een dwingende manier, waarbij soms ook te weinig rekening wordt gehouden met de precieze relatie(s) binnen die netwerken. Dat iemand "nabij" of "dichtbij" is wil niet automatisch zeggen dat hij/zij ingezet kan worden voor hulp. Daar moet oog voor zijn en niet de regels zo strak toepassen dat er wellicht sprake is of kan zijn dat er uiteindelijk minder (kwaliteit) zorg wordt geleverd. Dit gaat dan ten koste van de hulp/zorgbehoevende. De tendens zie ik echter momenteel dat er te gemakkelijk werk toegeschoven wordt richting de mensen om iemand heen, met de achterliggende bedoeling om daardoor geld te besparen.

Denk Mee Zorg Zeeland

19-04-23 om 14:00

Door Kitty Kiezenberg 07-04-23 om 8:59

Er wordt misbruik gemaakt van mantelzorgers.

Ik zou graag eens met u willen spreken over uw opmerking.

Wat is uw ervaring? 

Denk Mee Zorg Zeeland

19-04-23 om 14:00

Door Alex Soplantila 05-04-23 om 9:25

Er wordt misbruik gemaakt van mantelzorgers.

Denk Mee Zorg Zeeland

19-04-23 om 13:59

Door Bas van der Kolk 28-03-23 om 10:46

Beste Kitty Kiezenberg wij werken veel samen met gemeenten en welzijnsorganisaties om naasten (mantelzorgers) te helpen voor hun ouders te zorgen. Dat doen we met o.a. de dienst www.leefsamen.nl in een projectmatige samenwerking met gemeenten, maar bijvoorbeeld ook woningcorporaties. Daarmee worden ouderen en hun naasten ondersteund met slimme sensoren om een extra oogje in het zeil te houden, afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de bewoner. Misschien leuk om een keer de mogelijkheden te verkennen in Zeeland? 

Mvg, 
Bas van der Kolk

Cookie-instellingen