Uit de Inwonertop van 11 feb 2023Wil je meepraten over de zorg in Zeeland? Dat kan hier, zowel als deelnemer aan het Burgerberaad of als betrokken inwoner van Zeeland.

Voor iedereen

Naast de ingelote inwoners van Zeeland is het belangrijk dat iedereen die een bijdrage wil leveren aan het Burgerberaad Zorg Zeeland dit kan doen. Daarvoor hebben we dit platform opgericht. Jouw bijdrage is van belang voor de zorg van de toekomst. Door je wensen, ideeën en problemen te delen help je de leden van het Burgerberaad Zorg Zeeland naar het zoeken van vernieuwende oplossingen en help je hen bij het vormen van het plannen. 

 

Je vindt hier de onderwerpen die tijdens de Inwonertop op 11 februari 2023 zijn bepaald. Je kunt op dit platform over deze onderwerpen meepraten, meedenken en je ervaring delen. Elk onderwerp wordt uitgewerkt tot een concreet voorstel. Dat doen de Inwonergroepen. Zij komen hiervoor bij elkaar tijdens de Inwonerwerkplaatsen op 4 maart, 1 april en 13 mei 2023. Het kan zijn dat een Inwonergroep specifieke vragen heeft over het onderwerp dat deze Inwonergroep gaat uitwerken of een idee wil toetsen. Dat doet de Inwonergroep dan op deze pagina.

Heb je hulp nodig met registeren, inloggen of met het plaatsen van een bijdrage? Stuur dan een e-mail naar: info@denkmeezorgzeeland.nl

Onderwerp:

Zorgverzekeraar en Bureaucratie

Auteur:
Wat Samenvoeging van de onderwerpen Zorgverzekeraar en Bureaucratie. Zorgverzekeraar Hoe Een centraal georganiseerd zorgverzekeraar moet meer vertrouwen hebben in de zorgprofessional, wat betekent dat de patiënt centraal staat, inzetten op preventie, maatwerk en investeren in kleine afdelingen/z...
Statistieken:
68 keer bekeken 1 reacties Laatste activiteit: 30-03-2023 20:21
Onderwerp:

Community en Leefbaarheid

Auteur:
Samenvoeging van de onderwerpen Community en Leefbaarheid. Community Wat Kwaliteit van leven verhogen voor de burgers in Zeeland door saamhorigheid en samenwerking op basis van gedeeld belang. Hoe Op korte termijn: platform ontwikkelen in een buurt/ wijk om (praktische) mantelzorgtaken bij burg...
Statistieken:
98 keer bekeken 3 reacties Laatste activiteit: 29-03-2023 23:51
Onderwerp:

Innovatie

Auteur:
Wat De zorg toegankelijk en betaalbaar houden door domeinoverschreidende samenwerking waardoor cliënt zelf ook meer een actieve rol kan vervullen in eigen klantreis. Hoe Technologie, zorgverleners, lokale bedrijven, gemeentes, patienten en overige stakeholders samenbrengen vanuit gemeenschappelij...
Statistieken:
38 keer bekeken 1 reacties Laatste activiteit: 28-03-2023 11:05
Onderwerp:

Mantelzorg

Auteur:
Inwoners van Zeeland zijn zich bewust dat mantelzorg belangrijk is als onderdeel van de (toekomstige) zorg in Zeeland. Een algehele bewustwording over het belang en de zwaarte van mantelzorg. Mantelzorg heeft een (erkende) specifieke plaats in de informele zorg omdat het ‘verplicht’ vrijwillig is ...
Statistieken:
37 keer bekeken 3 reacties Laatste activiteit: 28-03-2023 10:46
Onderwerp:

Omdenken en Taboedoorbrekend

Auteur:
Samenvoeging van de onderwerpen Omdenken en  Taboedoorbrekend. Omdenken Wat Uitgangspunt voor de zorg in Zeeland moet worden: niet kijken vanuit de bestaande kaders maar zorg vormgeven vanuit vitale gemeenschappen, zorgen voor en met elkaar, kwaliteit van leven en eigen regie bij elke burger, zor...
Statistieken:
79 keer bekeken 2 reacties Laatste activiteit: 27-03-2023 14:07
Onderwerp:

Grensoverstijgend

Auteur:
Wat Betere samenwerking en communicatie in het belang van de patiënten en de regio. Hoe Garantie van de zorg kwaliteit voor de inwoners, waarbij de samenwerking/ communicatie van de verschillende sectoren en de regio's worden gestimuleerd.
Statistieken:
42 keer bekeken 1 reacties Laatste activiteit: 26-03-2023 21:23
Onderwerp:

Toegankelijkheid en Bereikbaarheid

Auteur:
Samenvoeging van de onderwerpen Toegankelijkheid en Bereikbaarheid. Toegankelijkheid Wat Eén fysiek en digitaal loket  op loopafstand bv in het buurthuis/bibliotheek (combinatie van functies) met hooggekwalificeerd iemand die het verhaal aanhoort en met jou gaat zoeken wat je nodig hebt, een prob...
Statistieken:
41 keer bekeken 2 reacties Laatste activiteit: 21-03-2023 20:31
Onderwerp:

Beschikbaarheid

Auteur:
Wat Zodra er een zorgvraag is, moet de zorg snel, passend bij de persoonlijke situatie, laagdrempelig (betaalbaar) beschikbaar zijn. Dat betekent kortere lijnen (minder bureaucratie), en om dat te bereiken vertrouwen in de inwoner en de vakkundigheid van de professional. Hoe Praktijkondersteuners...
Statistieken:
82 keer bekeken 1 reacties Laatste activiteit: 21-03-2023 20:27
Onderwerp:

Invoeren mantelzorg PGB

Auteur:
Statistieken:
40 keer bekeken 1 reacties Laatste activiteit: 21-03-2023 20:19
Onderwerp:

Medicijnen

Auteur:
Wat Medicijnen moeten beschikbaar en herkenbaar blijven en de wisselingen beperkt, zodat er door efficienter werken meer aan de zorg geleverd kan worden. Hoe Landelijk meerjarig voorkeursbeleid voor medicatie, zodat de medicatiewisselingen beperkt worden: dit geeft duidelijkheid voor de patient e...
Statistieken:
58 keer bekeken 1 reacties Laatste activiteit: 08-03-2023 16:39
Onderwerp:

Kleinschaligheid

Auteur:
Wat Mens met hulp / zorgvraag als uitgangspunt, vanuit de grootschaligheid naar de verbinding van de kleinschaligheid met een integrale aanpak. Het vraagt om een andere financiering dat minder is gericht op het het bedrijfsmatig model en eigenaarschap vraagt van die mens en haar/zijn omgeving. De s...
Statistieken:
56 keer bekeken 0 reacties Laatste activiteit: 16-02-2023 13:28
Onderwerp:

Mensgericht

Auteur:
Wat Aantoonbaar mensgerichte – holistische - zorg in Zeeland die in wisselwerking tussen zorgvrager en hulpverlener tot stand komt, gebaseerd op de persoonlijke behoeften. Hoe Vanuit autonomie van burgers en zorgverleners meer ruimte en vrijheid, bijvoorbeeld: Organisatie en financiering van z...
Statistieken:
43 keer bekeken 0 reacties Laatste activiteit: 16-02-2023 10:10
Onderwerp:

Aandacht en Eenzaamheid

Auteur:
Samenvoeging van de onderwerpen Aandacht en Eenzaamheid. Aandacht Wat Goede zorg vereist aandacht dus de mens moet meer centraal. Hoe Aandacht kost tijd dus verlaag de werkdruk bij zorgverleners. Eenzaamheid Wat Wij willen meer mogelijkheden tot persoonlijke contacten tot stand laten komen, ...
Statistieken:
49 keer bekeken 0 reacties Laatste activiteit: 16-02-2023 10:08
Onderwerp:

Voorlichting

Auteur:
Wat Besteed voldoende aandacht aan goede en zorgvuldige voorlichting zoals communicatie  per en met doelgroep (app / website / gedrukt / radio en tv) mbv gekwalificeerd personeel plus een goede samenwerking / verwijzing tussen organisaties en hun sites toegankelijk en up to date houden!
Statistieken:
38 keer bekeken 0 reacties Laatste activiteit: 16-02-2023 10:06
Onderwerp:

Scholing

Auteur:
Wat Scholing die gerichter is op de talenten van studenten (divers in achtergrond, leeftijd, herkomst),  een totaalaanbod (werk, huisvesting, arbeidsvoorwaarden) voor mensen die naar Zeeland willen komen,  voorlichting over inhoud van het vak en opleiding en hoe mooi het is. Hoe Vanaf kinderopvan...
Statistieken:
53 keer bekeken 0 reacties Laatste activiteit: 16-02-2023 10:06
Onderwerp:

Betaalbaarheid

Auteur:
WAT?: We moeten zorgen dat de zorg voor iedereen betaalbaar blijft aan de hand van het uitvoeren van bepaalde thema’s: 1) Vanuit een onafhankelijk instituut een betere controle op prijsverhogingen door zorg verzekeraars betreffend behandelingen, medicijnen, nazorg. 2) Digitalisering waar mogelijk...
Statistieken:
39 keer bekeken 0 reacties Laatste activiteit: 16-02-2023 10:05
Onderwerp:

Verwachtingen

Auteur:
Wat Het werken in de zorg en welzijn moet aantrekkelijker worden gemaakt. Hoe Minder complexe regels, restricties en bureaucratie.
Statistieken:
36 keer bekeken 0 reacties Laatste activiteit: 16-02-2023 10:04
Onderwerp:

Efficiëntie

Auteur:
Wat Goed op elkaar aansluitende zorg (processen), clusteren ipv snipperen, één administratie systeem, hergebruik van beschikbare informatie, preventie, cultuurverandering (doorbreken van veeleisendheid en individualisering patiënten).  Hoe Processen analyseren en verbetervoorstellen door onafhank...
Statistieken:
36 keer bekeken 0 reacties Laatste activiteit: 16-02-2023 10:00
Onderwerp:

Woonzorgvisie

Auteur:
Wat Het beleidsmatig mogelijk maken van alle mogelijkheden van verschillende woonvormen die de zorg ondersteunen. Levensloopbestendig en inclusief (doorsnede van de maatschappij) wonen. Hoe Alle mogelijkheden onderzoeken, mensen enthousiast maken en samen een plan van aanpak schrijven en jet in ...
Statistieken:
54 keer bekeken 0 reacties Laatste activiteit: 16-02-2023 09:59
Onderwerp:

Bedrijfsleven

Auteur:
Wat Bedrijven bewustwording bijbrengen en betrekken bij de fysieke & mentale gezondheid van hun werknemers door middel van structurele initiatieven en een faciliterende rol innemen.  Hoe Provincie Zeeland werkt een corporate label uit in een pilot in samenwerking met bedrijven om gezondheid/z...
Statistieken:
31 keer bekeken 0 reacties Laatste activiteit: 16-02-2023 09:58
Onderwerp:

Maatwerk

Auteur:
Wat Maatwerk is maatpak, geen keurslijf. Maatwerk is gehoord en gezien worden, waarbij je samen op zoek gaat naar passende oplossingen, afgestemd op zorgvraag en zorgbehoefte cliënt.  Hoe Bij zorgvragen (intake) luisteren, samenvatten, doorvragen om de vraag achter de vraag te herkennen. Ruimte o...
Statistieken:
32 keer bekeken 0 reacties Laatste activiteit: 16-02-2023 09:52
Onderwerp:

Preventie

Auteur:
Wat Voor iedereen positieve gezondheid beschikbaar maken. Hoe Sociale netwerken creëren om informele zorg en ondersteuning te organiseren. 
Statistieken:
40 keer bekeken 0 reacties Laatste activiteit: 16-02-2023 09:51
Onderwerp:

Samenwerking

Auteur:
Wat Samenwerking makkelijker maken op gebied van zorg en preventie tussen inwoner, vrijwilliger en professional en daarmee regie versterken met minder druk op de zorg.  Hoe Grotere verbanden binnen samenwerking brengen, binnen een kleiner woonomgeving, waarbij gehandeld wordt vanuit vertrouwen en...
Statistieken:
11 keer bekeken 0 reacties Laatste activiteit: 16-02-2023 09:48
Onderwerp:

Jongeren

Auteur:
Wat Wij jongeren willen..... luister naar ons!  Jongeren moeten meer zeggenschap krijgen over en in de zorg. Hoe Een breed netwerk vormen om een jongeren denktank te formeren! 33,3% diverse jongeren in de zorg betrekken door een afspiegeling van de jongeren aan tafel, zorgen voor interesse en m...
Statistieken:
22 keer bekeken 0 reacties Laatste activiteit: 10-02-2023 17:36
Onderwerp:

Aantrekkelijkheid

Auteur:
Wat We willen dat werken in de zorg in Zeeland aantrekkelijk is. Dat er voldoende instroom is, voor de zorgberoepen die we nodig hebben (juiste persoon op de juiste zorgplek), dat het werken in de zorg en het wonen in Zeeland aantrekkelijk is. En dat je carriereperspectief hebt.  Zodat mensen daar...
Statistieken:
14 keer bekeken 0 reacties Laatste activiteit: 10-02-2023 17:36
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.