Workshop: Kerngezond

In deze workshop gaan we met elkaar in gesprek over het vergroten van de zelf- en de samenredzaamheid van Zeeuwen. In steeds meer plaatsen in Zeeland werken zorgaanbieders en organisaties in het sociaal domein intensief samen volgens het Kerngezondconcept.

Over Kerngezond 
Kerngezond is een nieuwe manier van (lokaal) samenwerken. Gemeenten, welzijnsorganisaties, huisartsen, thuiszorgteams, GGZ-professionals, apotheken, paramedici, GGD en ziekenhuizen nemen daarbij samen de verantwoordelijkheid voor het beschikbaar houden van betaalbare zorg. Ook we creƫren een gezonde omgeving voor de professionals die er werken.

In Vlissingen, Hulst, Terneuzen, Borsele, Sluis zijn Kerngezond samenwerkingsverbanden al gestart. Andere gemeenten gaan komende jaren volgen. 

Over de workshop 
Tijdens deze workshop wordt de kern van de samenwerking binnen een Kerngezondverband besproken. Ook wordt er uitleg gegeven over waarom zelf- en samenredzaamheid van burgers leidende principes zijn. Vervolgens krijgen deelnemers de kans om mee te denken over het bevorderen van die zelf- en samenredzaamheid.  

Drie concrete projecten die hierop gericht zijn vormen de rode draad: digitale toegang tot (huisartsen)zorg, zelf oogdruppelen (meer zelfredzaamheid) en voorzorgcirkels (meer samenredzaamheid).

De vragen aan de deelnemers van de workshop zijn steeds: 

  • Wat vindt u van dit project? 
  • Met welke boodschap kunnen we de burger hierover informeren? 
  • Hoe kunnen we de burger bewegen tot en helpen bij zelf- en samenredzaamheid? 

Meld je hier aan voor deze workshop om verzekerd te zijn van een plekje! 

Over de spreker 
Joost Koemans, Programmamanager Kerngezond, zal de workshop begeleiden. 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen