Workshop: Huisartsenconnectie

Tijdens onze workshop wordt er ingegaan op de ontwikkelingen binnen de huisartsenzorg en rol van ons allemaal in het toekomstbestendig houden van de huisartsenzorg.

Hoe houden wij samen de huisarts bereikbaar?
In Zeeland dreigt een zorgkloof tussen de vraag naar zorg en het aanbod van zorgprofessionals. Huisartsen gaan met pensioen en de nieuwe generatie huisartsen heeft andere ideeën over het huisartsenvak. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop praktijken georganiseerd moeten worden. Doel is om iedere inwoner en passant in Zeeland toegang te laten houden tot de huisarts, die een belangrijke rol vervult in de hele zorgketen.

Over de huisartsenconnectie
De huisartsenconnectie is de regionale organisatie van huisartsen boven de Westerschelde, inclusief de drie huisartsenspoedposten. Onze grootste uitdaging is om de huisartsenzorg toegankelijk en bereikbaar te houden. Dat doen wij onder andere door het inzetten van digitalisering en kunstmatige intelligentie, maar ook door programma’s als continuïteit huisartsenzorg (het werven en behouden van nieuwe huisartsen) en MTVP (meer tijd voor de patiënt). Uiteraard vergeten wij daarbij de patiënt niet, die zelf ook een belangrijke rol heeft om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. 

Luister en praat mee over dit onderwerp tijdens deze workshop!

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen