Submenu

De Zorg in Zeeland

10-02-2023
192 keer bekeken

In onze eerdere berichten noemen we de moeilijke problemen die er spelen in de zorg in Zeeland. Deze problemen hebben allemaal te maken met de beschikbaarheid van zorg. 

Wat is er in Zeeland aan de hand?  

  • Er zijn steeds meer ouderen. Dat betekent dat er steeds meer mensen zijn die zorg nodig hebben. Er werken minder mensen werken in de zorg. Minder jongeren kiezen voor een baan in de zorg. Hierdoor ontstaat er een tekort aan personeel. In de loop van de tijd wordt dit tekort aan personeel steeds groter. 

  • In Zeeland is het ook belangrijk dat het aantal personeelsleden in de zorg flexibel is omdat er in de zomer veel toeristen in Zeeland zijn. Dat betekent dat er in de zomer meer mensen zijn die zorg nodig hebben. 

  • Zeeland is een grote provincie met niet zo veel inwoners. Hoe zorgen we ervoor dat de reisafstand naar een huisarts of ziekenhuis niet te groot wordt? 

 

Knelpunten 

De problemen in de zorg zijn samengevat in drie grote knelpunten: 

  1. Er zijn te weinig zorgverleners 
    Het tekort aan huisartsen, psychiaters en verpleegkundigen wordt groter in de komende 3 tot 5 jaar. Dit zorgt voor een hoge werkdruk voor het personeel; zij hebben minder tijd om goed te kunnen zorgen voor hun patiënten. Ook ontstaat er een tekort aan huisartsen omdat binnen 5 jaar 24% van de huisartsen met pensioen gaat.  

  2. De bereikbaarheid van acute zorg (verloskunde, spoedeisende hulp en crisiszorg GGZ) is in afgelegen gebieden onvoldoende. Het kan daardoor zijn dat bij spoed het langer duurt voordat de patiënt zorg krijgt. 

  3. De zorg en ondersteuning voor ouderen is onvoldoende beschikbaar in Zeeland. 

Wil je hier meer over lezen bekijk dan: www.regio-beeld.nl/zeeland 

 

Om oplossingen te vinden, vragen we de hulp van inwoners. Tijdens het Burgerberaad Zorg Zeeland krijgen inwoners de kans om mee te denken over deze problemen. Centraal staat de vraag: Hoe organiseren we samen de zorg in Zeeland? 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen