Submenu

Waarom Jan Zwemer meedoet aan het Burgerberaad Zorg Zeeland

30-03-2023
147 keer bekeken

Jan Zwemer deelt zijn kijk op het zorgsysteem van nu en wat het Burgerberaad Zorg Zeeland hieraan kan veranderen

Waarom doe je mee aan het Burgerberaad Zorg Zeeland?

Jan Zwemer: “Zorg is voor iedereen (!) een primaire levensbehoefte. De verantwoordelijkheid voor zorg is de laatste jaren in Nederland in handen gelegd van zorginstituten en verzekeraars en dat onder het gesternte van de marktwerking.

Onze overheid was toen van mening dat marktwerking in de zorg zou leiden tot meer kwaliteit en lagere kosten. Het tegenovergestelde is nu bereikt: steeds hogere kosten en de kwaliteit komt meer en meer onder druk (al is het alleen maar om de kosten te drukken).

Zorg is een systeem geworden. Systemen hebben bij groei de neiging om te dehumaniseren. Ook bij de zorg zien we dat het hart uit de zorg verdwijnt. Zeker niet bij zorgwerkers aan de basis, wel bij zorgbestuurders. Zij moeten namelijk een weg zoeken tussen de systemen die ontmenselijkt zijn.

Ik denk dat het Burgerberaad een levensvatbare poging kan zijn om de zorgsystemen in Zeeland weer menselijker kan maken. Om die reden heb ik mij aangemeld voor het Burgerberaad Zorg Zeeland.

Ik verwacht dat dit beraad ook echt meedoet in het maken van keuzes in de zorg, keuzes over beschikbaarheid en over betaalbaarheid (!) van zorg. Hoe? Vooral door het Burgerberaad echt serieus te nemen, dat wil onder andere zeggen dat dit beraad niet alleen adviesrecht krijgt, maar ook instemmingsrecht heeft. Essentiële besluiten in de zorg dienen met instemming van het Burgerberaad te worden genomen.

Goede informatie is de basis voor een volwaardige communicatie. Een rijke communicatie is een noodzakelijke voorwaarde voor een echte participatie. Dat is waarom ik me aanmeldde voor het Burgerberaad Zorg Zeeland.”

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen