Submenu

​​​​​​​Klankbordgroep Zorg Zeeland

06-06-2023
336 keer bekeken

Nu het Inwonerakkoord Zorg Zeeland een feit is, gaan we verder met de voorstellen die erin staan. Voor de verbinding en betrokkenheid vanuit de inwoners stellen we een klankbordgroep samen.

De klankbordgroep vertegenwoordigt de inwoners van Zeeland in de Zeeuwse Zorg Coalitie als vervolg op het Burgerberaad Zorg Zeeland. Deelnemers van het Burgerberaad Zorg Zeeland kunnen zich voor de klankbordgroep aanmelden via dit formulier.

We geven je hieronder meer informatie over de klankbordgroep.

Samenstelling klankbordgroep

In de klankbordgroep komen idealiter 13 personen, 1 persoon per Zeeuwse gemeente. Bij meer aanmeldingen plannen we een bijeenkomst waaraan iedereen die zich heeft aangemeld deelneemt. Samen bepalen we wie lid wordt van de klankbordgroep en wie beschikbaar blijven als vervangend lid of actieve achterban.

De deelnemers van de klankbordgroep kiezen - via een vacature - een Inwonervertegenwoordiger die voorzitter is van de klankbordgroep en daarnaast deelneemt in de kernvertegenwoordiging van de Zeeuwse Zorg Coalitie. De Inwonervertegenwoordiger ontvangt hiervoor een vacatievergoeding. De leden van de klankbordgroep ontvangen een vrijwilligersvergoeding en worden ondersteund door Zorgbelang Brabant|Zeeland.

De leden van de klankbordgroep verbinden zich voor een jaar (van juli 2023 tot juli 2024).

Installatie in juli 2023

Begin juli 2023 wordt de klankbordgroep geïnstalleerd. Daarna volgt een kennismaking met de voorzitter en de programmadirecteur van de Zeeuwse Zorg Coalitie. De klankbordgroep bepaalt samen met de voorzitter en programmadirecteur de verdere samenwerking.

Betrokkenheid en overleg

De klankbordgroep zal in 2023 maandelijks bij elkaar komen. Voor 2024 zal de klankbordgroep bepalen hoe vaak overleg wenselijk en noodzakelijk is. Klankbordleden kunnen ook op een intensievere manier betrokken zijn door mee te werken aan de uitvoering van de plannen en door mee te werken om inwoners structureel aan te haken (bijvoorbeeld via het digitale platform). 

Eerste bijeenkomst

De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep is gepland op dinsdag 27 juni van 19.30 tot 21.00 uur. Locatie volgt. Tijdens dit overleg zullen de data en tijden voor de maandelijkse overleggen in 2023 vastgesteld worden.

Interesse?

Heb je interesse om deel te nemen te klankbordgroep? Meld je dan via dit formulier aan. Dat kan tot 20 juni.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen