Submenu

Voorbereiding op werksessie Klankbordgroep Zorg Zeeland

08-09-2023
147 keer bekeken

De eerste 2 bijeenkomsten van de Klankbordgroep Zorg Zeeland hadden een verkennend karakter, kennismaken en bespreken hoe de klankbordgroep binnen de Zeeuwse Zorg Coalitie het Inwonerakkoord kan gaan volgen. De volgende bijeenkomst wordt een werksessie en is op woensdag 13 september.

Tijdens deze werksessie gaat de klankbordgroep in subgroepen in op drie onderwerpen:

  1. wonen/zorg
  2. scholing 
  3. zorgbeurs. 

Deze werksessie is op donderdag 7 september door een aantal leden van de klankbordgroep voorbereid.

Lid van de klankbordgroep Henny Lengkeek vertelt hoe die voorbereiding is gegaan.

“Vanavond was de eerste aftrap. Met vijf mensen uit de klankbordgroep bereidden we de werkwijze wonen/zorg voor. Er werd gepraat, gediscussieerd over hoe we de beslispunten concreet kunnen maken. Wat hebben we nodig, wie moet er verder bij betrokken worden, zijn er nog andere beslispunten uit andere groepen die erbij horen? Er werd geluisterd naar elkaar, tips werden verzameld op een groot papier.

Ondanks dat we uitweidden over verschillende onderwerpen die ook te maken hadden met het beslispunt, zijn toch een aantal punten benoemd waar we mee verder kunnen om dit te realiseren.

Door deze bijeenkomst is er een mooi voorbeeld gekomen hoe het de volgende keer aangepakt kan worden.”

De voorbereidingsgroep heeft een blauwdruk gemaakt, die de klankbordgroep gaat gebruiken tijdens de bijeenkomst op 13 september om drie onderwerpen concreter te maken.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen