Submenu

Derde bijeenkomst Klankbordgroep Zorg Zeeland

14-09-2023
182 keer bekeken

Op woensdag 13 september kwam de Klankbordgroep Zorg Zeeland weer bijeen. Deze bijeenkomst was een werksessie. De klankbordgroep behandelde in drie subgroepen de onderwerpen Wonen & Zorg, Scholing en Zorgbeurs.

De bijeenkomst startte met een toelichting wat de bedoeling was van de werksessie. Dit was vorige week voorbereid door een aantal klankbordgroepleden. Aan de hand van een werkproces werden in subgroepen de onderwerpen Wonen & Zorg, Scholing en Zorgbeurs door. Met daarbij de volgende onderdelen:

Status vaststellen van de voorstellen en beslispunten

  • Gebeurt het al in Zeeland? Waar al wel?
  • Gebeurt het al overal in Zeeland? Waarom niet?

Bespreekbaar maken

  • Wat is er nodig om de voorstellen te bespreken en uit te laten voeren?
  • Wie is er nodig om de voorstellen te bespreken en uit te laten voeren?
  • Welke overlegstructuren zijn passend voor de borging?

 

Gonnie Wiegeraad nam deel aan de groep Wonen & Zorg:

“We spraken af dat we informatie gaan inwinnen. Bij gemeenten over wonen en welzijn voor ouderen, hoe gaat het er aan toe. Bijvoorbeeld gemeente Middelburg waar ouderen met jongeren samen wonen (erfdelen).

Bij ZorgSaam die ouderzorg aanbiedt: is er al een initiatief met tussenwoningen voor ouderen speciaal ? Wat is er nog meer?

Het is voor ons belangrijk om te weten wat er al gebeurt in Zeeland zodat we kunnen nagaan of de voorstellen en beslispunten hierin meegenomen zijn. En zo niet, hoe we dat dan kunnen regelen. Voor de volgende bijeenkomst gaan we Iemand uitnodigen, die ons gaat bijpraten. Een persoon uit onze groep gaat bij de gemeente Terneuzen informatie inwinnen.”

 

De volgende bijeenkomst van de Klankbordgroep Zorg Zeeland is op woensdag 11 oktober. Dan gaan de drie subgroepen verder met het toetsen van de voorstellen en beslispunten uit het Inwonerakkoord.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen