Submenu

Vierde bijeenkomst Klankbordgroep Zorg Zeeland, 11 oktober 2023

23-10-2023
217 keer bekeken

Zoals elke bijeenkomst van de klankbordgroep wordt er gezamenlijk gestart. Projectleider Inwonerparticipatie Hanneke Griffioen begint met het delen van nieuws en ontwikkelingen.

Eén daarvan is het bericht dat de wethouders van de gemeenten Hulst en Kapelle en de projectleider Kernteam Gezond van de gemeente Reimerswaal in gesprek willen met de Klankbordgroep Zorg Zeeland.

Daarna geeft communicatieadviseur Cindy Nieuwenhuijze een presentatie over de communicatie rondom Inwonerparticipatie en de Klankbordgroep Zorg Zeeland. Leden van de klankbordgroep geven feedback en delen opmerkingen over het communicatieplan.  
 
Er zijn deze avond ook een viertal gasten. Bij het thema Wonen en Zorg sluiten Guido van Goethem en Arnold Bakker aan. Guido is vanuit de Provincie Zeeland betrokken bij de Woondeal en Arnold is namens de Bevelandse gemeenten aanwezig vanwege zijn betrokkenheid bij het realiseren van de woonzorgvisies. Bij het thema Scholing sluit Marcel de Jong van Viazorg aan. Als programmamanager Deltaplan Zorg en Welzijn Zeeland gaat ook hij in gesprek met leden van de klankbordgroep. Bij het thema Zorgmarkt is Monique Spruit te gast. Zij was lid van de Inwonergroep Innovatie en geeft een toelichting op de plannen en ideeën die deze inwonergroep tijdens het Burgerberaad Zorg Zeeland maakte.  

Na de gezamenlijke start splitst de groep zich weer in drieën om aan de slag te gaan met hun thema vanuit het Inwonerakkoord. Hieronder lees je per thema wat er besproken is en wat de uitkomsten zijn.  

Wonen & Zorg 
De leden van de klankbordgroep en Guido en Arnold hebben de voorstellen uit het Inwonerakkoord, de Woondeal en woonvisie naast elkaar gelegd. Welke voorstellen zijn al opgenomen in de deal en visie? En welke voorstellen moeten verder onderzocht worden? Met deze toetsing gaan onze gasten aan de slag. De uitkomsten hiervan worden teruggekoppeld aan de klankbordgroep. De klankbordgroep blijft in gesprek met Guido en Arnold, en is erg blij met hun betrokkenheid. 

Scholing 
Bij Scholing sluit Marcel de Jong van Viazorg aan. Hij vertelt de klankbordgroep over verschillende projecten waar Viazorg mee bezig is. Voorbeelden zijn het digitale leerplatform, vitaal leiderschap, modulaire transitie/leerweg en de innovatiebus. Veel van deze projecten waren nog niet bekend bij de leden van de klankbordgroep. Wel werd duidelijk dat veel beslispunten uit het Inwonerakkoord al onderdeel zijn van deze projecten.

Henny, lid van de klankbordgroep en betrokken bij het thema Scholing zegt over de bijeenkomst: ''De sfeer was prettig, er werd goed naar iedereen binnen de groep geluisterd en meneer De Jong stond open voor feedback. Hij heeft een aantal punten uit het Inwonerakkoord opgeschreven om deze mee te nemen in de projecten. Als groep zijn wij zeer tevreden met het resultaat''.
Afgesproken is dat de klankbordgroep op de hoogte gehouden wordt van de ontwikkeling en voortgang van de projecten bij Viazorg. 

Zorgbeurs 
De subgroep Zorgbeurs bespreekt hoe invulling gegeven kan worden aan het voorstel om een beurs of markt met als thema "Zurge voe Merrege" te organiseren in alle Zeeuwse gemeentes. 

Deze markt moet laagdrempelig zijn en heeft als doel om mensen wegwijs te maken in de mogelijkheden op het gebied van zorg, preventie en zelfredzaamheid. Diverse lokale en landelijke instanties, bedrijven en zorgprofessionals zullen aanwezig zijn om de bezoekers voor te lichten en te helpen met hun vragen. De doelgroepen voor deze markt zijn ouderen, mantelzorgers en zorgbehoevenden. 

De insteek is om een paar gemeenten te enthousiasmeren voor het organiseren van deze markt als proef. Met daarbij het streven is om gebruik te maken van de ervaring van al bestaande initiatieven zoals de wekelijkse informatiemarkt in Reimerswaal. 

 

Op woensdag 15 november komt de Klankbordgroep Zorg Zeeland weer bijeen. Dan zullen andere thema's uit het Inwonerakkoord besproken worden.  

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen