Submenu

Zeeuws Wooncongres

04-11-2023
230 keer bekeken

Op 1 november vond het Zeeuws Wooncongres plaats in de Stenge in Heinkenszand. De aftrap voor de uitvoeringsfase van de Zeeuwse Woondeal. Een aantal leden van de Klankbordgroep was aanwezig om de raakvlakken met het Inwonerakkoord Zorg Zeeland te onderzoeken.

Op 6 maart 2023 zetten de Zeeuwse overheden, marktpartijen, woningcorporaties en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hun handtekening onder de Zeeuwse Woondeal. Het doel is 16.500 nieuwe woningen in Zeeland te bouwen. De samenwerking van de partijen moet ervoor zorgen dat er sneller en meer betaalbare huur- en koopwoningen komen in Zeeland. Met de Woondeal is de basis gelegd voor een langjarige samenwerking tussen overheden, woningcorporaties en marktpartijen. 
 

Klankbordgroep aanwezig 
Omdat de Woondeal raakvlakken heeft met enkele voorstellen uit het Inwonerakkoord Zorg Zeeland, bezochten een aantal leden van de klankbordgroep deze bijeenkomst. Zo ook Cyriel de Moor. Hij vertelt hierover: ‘’er waren veel ambtenaren, wethouders en gemeentelijk en provinciaal bestuurders aanwezig. En ook vertegenwoordigers van bouwbedrijven, banken en projectontwikkelaars’’.  

Presentaties 
Er zijn in totaal 6 presentaties gegeven. Onder andere over versnelling van de woningbouw, huisvesting van ouderen en aandachtsgroepen en ‘benut het bestaande’. Iedere presentatie werd afgesloten met samenvattend speerpunt, het doel van de presentatie en daarmee de boodschap aan de verantwoordelijken van de Woondeal. De Moor vertelt verder: tijdens een afsluitende sessie werden alle speerpunten gepresenteerd en stemden aanwezigen op de belangrijkste boodschap. Deze wordt door verantwoordelijk bestuurders meegenomen in de realisatie van de Woondeal. De keuze viel op de presentatie van de heer Bakker van de gemeente Goes. In deze presentatie zaten veel raakvlakken met de voorstellen uit het Inwonerakkoord.''  

De Moor vervolgd: ''Het werd snel duidelijk dat het opnemen van de speerpunten aangedragen door de inwonerwerkplaatsen in toekomstige visie vlot werd geaccepteerd, maar het grote struikelblok bij de uitvoering is dat de huidige wetgeving op vele punten dient te worden aangepast en dat zijn langdurige processen. Zeker door de “bouwende” partijen werd erop gewezen dat de eerste projecten mogelijk pas over 3 á 4 jaar in de uitvoeringsfase komen’’. 

Algemene conclusie is dat de aangedragen speerpunten van de ZZC goed worden ontvangen en omarmd, maar voor de effectieve uitvoering moeten we nog veel geduld hebben. 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen