Submenu

Vijfde bijeenkomst Klankbordgroep Zorg Zeeland

25-11-2023
530 keer bekeken

De bijeenkomst wordt zoals elke maand gestart met algemene mededelingen. Er komt een video over de stand van zaken rondom het Inwonerakkoord. In deze video komen leden van de klankbordgroep aan het woord. Ook worden er bestuurders van verschillende organisaties en gemeenten gevraagd.

Ook presenteert de projectgroep Inwonerparticipatie het stroomschema voor het toetsen van de thema's en voorstellen. Met behulp van dit stroomschema toetsen de leden van de klankbordgroep de thema's en voorstellen op verschillende punten. 

Aan de slag 
De klankbordgroep gaat aan de slag met het toetsen van drie nieuwe thema's. Mantelzorg, Technologie, en Administratieve Lastenverlichting. Ook dit keer waren er verschillende gasten aanwezig, waaronder Mira Weber – directeur Stichting Manteling, Noa Kooiman – Zorgvernieuwer bij Viazorg en Edwin Torn Boers – Inwonergroep Innovatie Burgerberaad en Joris Ament- Manager Regioregie bij CZ. 

Mantelzorg 
Nathalie, lid van de klankbordgroep vertelt: '' Onze gast aan tafel was Mira Weber, directeur van Stichting Manteling. Mira heeft een IZA-aanvraag gedaan voor het ontwikkelen van een toolbox en werkplaatsen voor jonge mantelzorgers onder de 24 jaar, en voor palliatieve zorg. De toolbox is naar verwachting eind 2024 klaar''.  
 
Een ander lid van de klankbordgroep, Piet, vertelt dat de informatie rondom mantelzorg soms moeilijk vindbaar is. Ook in het Inwonerakkoord staat hierover een voorstel. Stichting Manteling heeft divers foldermateriaal. Piet stelt voor: '' Op de extra klankbordgroep bijeenkomst van 29 november kan met de wethouders gesproken worden over de vaak moeilijk te vinden informatie over mantelzorg in een bepaalde gemeente. Een opfris memo naar de specialisten van de websites, over de bereikbaarheid van mantelzorg, en over de zorgmogelijkheden binnen de gemeentegrenzen in het algemeen, verdiend zeker de aandacht!''.  

Technologie – toetspanel 
Edwin Torn Broers was vanuit Inwonergroep Innovatie te gast om het idee van een toetspanel verder toe te lichten. Aanleiding voor het idee is dat veel mensen nog angst hebben voor technologie en het vertrouwen kunnen verliezen in technologie als het niet goed werkt. Door middel van een toetspanel bestaande uit inwoners en zorgprofessionals kunnen technologieën verder worden verbeterd. 

De andere gast, Noa Kooiman, zorgvernieuwer bij Viazorg, vertelde over de Innovatiebus waarmee VVT-organisaties (verpleging, verzorging en thuiszorg) in Zeeland worden bezocht. In de bus zijn allerlei zorginnovaties te bekijken en uit te proberen om (nu nog) zorgprofessionals te inspireren. De bus wordt bekostigd door 14 VVT organisaties in Zeeland. Het idee is om in 2024 de bus vaker in te zetten om ook inwoners te bereiken. 

Tijdens deze bijeenkomst is vooral veel informatie uitgewisseld en de volgende stap is nu om af te bakenen waarvoor het toetspanel het beste kan worden ingezet en welke partij binnen de ZZC hier het beste mee aan de slag kan gaan. 

Administratieve lastenverlichting 
Namens Zorgverzekeraar CZ is Joris Ament te gast. Hij vertelt over de plannen van de zorgverzekeraar. Zo is CZ een initiatief gestart met enkele ziekenhuizen in Zeeland om de regeldruk te verlagen. In dit Transformatie Plan zit onder andere een verlaging van de administratieve lasten. De doelstelling van dit initiatief is een reductie van 30% administratieve druk. Hiermee kunnen dan 550 tot 650 FTE (voltijd werknemers) vrij gemaakt worden om extra zorgtaken op zich te kunnen nemen. In dit project worden meerdere mogelijkheden bekeken om de regeldruk te verminderen, maar wordt vooral de nadruk gelegd op het bieden van passende zorg en versimpeling van administratie. 
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen