Community & Leefbaarheid

De leden van de inwonergroep van dit onderwerp hebben samen bepaald wat ze met elkaar willen bereiken en hoe ze dat willen gaan doen.

Community

Wat

Kwaliteit van leven verhogen voor de burgers in Zeeland door saamhorigheid en samenwerking op basis van gedeeld belang.

Hoe

Op korte termijn: platform ontwikkelen in een buurt/ wijk om (praktische) mantelzorgtaken bij burgers te faciliteren (op basis van vraag en aanbod)

Lange termijn: vanuit een gemeenschappelijk belang allerlei (maatschappelijke) organisaties met elkaar verbinden (gemeenten, zorginstanties, woningbouwcoperaties, middenstand) om de gemeenschap/ community vorm te geven.

Leefbaarheid

Wat

Een samenleving waar de basis bij iedereen op orde is, waar voldoende voorzieningen zijn en waarin er oprechte aandacht is voor elkaar: meer welzijn = minder zorg. 

Hoe

Goede informatievoorziening door faciliterende overheid en organisaties, maar ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle inwoners om leefbaarheid op peil te houden: omzien naar elkaar moet (weer)

Praat mee door een nieuw onderwerp toe te voegen of te reageren op bestaande onderwerpen.

Onderwerp:

Voorstel Inwonerwerkgroep Community & Leefbaarheid - De Zeeuw helpt!

Auteur: Fredericke Bertolai
Statistieken:
221 keer bekeken 1 reacties Laatste activiteit: 26-06-2023 06:19
Onderwerp:

Presentatie 3 juni Inwonerwerkplaats - De Zeeuw Helpt! Lees je met ons mee?

Auteur: Sander Fierloos
Statistieken:
186 keer bekeken 0 reacties Laatste activiteit: 29-05-2023 20:36
Onderwerp:

Wat heb je nodig om te wonen in een kleinschalige woongemeenschap (community) of buurt?

Auteur: Denk Mee Zorg Zeeland
Statistieken:
194 keer bekeken 1 reacties Laatste activiteit: 19-04-2023 13:42
Onderwerp:

Wat zou voor jou een plek zijn om buurtbewoners tegen te komen en met elkaar in gesprek te gaan?

Auteur: Denk Mee Zorg Zeeland
Statistieken:
164 keer bekeken 1 reacties Laatste activiteit: 19-04-2023 13:41
Cookie-instellingen