Kleinschaligheid

De leden van de inwonergroep van dit onderwerp hebben samen bepaald wat ze met elkaar willen bereiken en hoe ze dat willen gaan doen.

Wat

Mens met hulp / zorgvraag als uitgangspunt, vanuit de grootschaligheid naar de verbinding van de kleinschaligheid met een integrale aanpak. Het vraagt om een andere financiering dat minder is gericht op het het bedrijfsmatig model en eigenaarschap vraagt van die mens en haar/zijn omgeving. De stakeholders moeten met elkaar in gesprek om gericht aan de slag te gaan met de mogelijkheden.

Hoe

We hechten aan een bibliotheek/ nieuwe stijl en /of buurthuizen en laagdrempelig integraal leven en werken. De woonvormen die de sociale cohesie versterken en de netwerken ondersteunen vinden we erg belangrijk. De zorg - en sociale kaart moet makkelijk vindbaar en volledig en toegankelijk zijn voor alle inwoners met ondersteuning vanuit een zogehete dorps- buurt en wijkteam die de (zorg)behoefte in kaart kunnen brengen. Daardoor zijn zij in staat hun eigenaarschap uit te voeren.

Praat mee door een nieuw onderwerp toe te voegen of te reageren op bestaande onderwerpen.

Onderwerp:

Onderbouwing beslispunten voorstellen Inwonergroep Kleinschaligheid

Auteur: Zoƫ Pakataridis - Moderator bij Denk Mee Zorg Zeeland
Statistieken:
189 keer bekeken 0 reacties Laatste activiteit: 30-05-2023 20:36
Onderwerp:

Programma en beslispunten werkgroep kleinschaligheid

Auteur: Ingrid Brilleman
Statistieken:
223 keer bekeken 0 reacties Laatste activiteit: 27-05-2023 10:20
Cookie-instellingen